top of page

Dogs 2 Improve 

Welzijnsgericht trainen van
mens en hond!

Bij Dogs 2 Improve streef ik er naar om een humane, op beloning gebaseerde trainingsmethodologie te bieden om een vertrouwensrelatie en respect tussen jezelf en je hond op te bouwen.

KENNIS & COACHING

Mijn opleiding tot Hondengedragstherapeut via een door de Raad van Beheer erkende opleiding en de kennis en praktijkervaring die ik opdoe in de praktijk middels Tinley Gedragstherapie voor Dieren helpt mij en jou om jouw hond te begrijpen. Waarom doet hij wat hij doet? Het mooiste is om die puzzel zichtbaar te maken voor jou als eigenaar. Ik wil jou leren zijn taal te lezen, te begrijpen, zodat hij en jij samen gelukkig zijn en in verbinding en vertrouwen kunnen leven. 

Daarnaast coach ik jou om succesvol te zijn in de jachthondensport, maar het belang dat jouw hond thuis ook jouw maatje is en goed leert meedraaien in het gezinsleven verlies ik niet uit het oog. 

Ik geef op een verantwoordelijke manier advies, welke is aangepast op jou en jouw hond. Ik denk in mogelijkheden en in oplossingen en kijk wat er wel mogelijk is. Het doel is om een stabiele basis te creëren, waarin we ongewenst gedrag proberen te voorkomen, verbeteren of oplossen.

Mijn adviezen zijn gebaseerd op feiten, wetenschappelijk onderbouwd uit recente studies en ervaring. Uiteraard zijn mijn adviezen diervriendelijk. 

Na vele eigenaren geholpen te hebben, vind ik het prachtig om te zien hoe zij genieten als hun hond een oefening goed uitvoert of als de hond progressie vertoont in een situatie wat voorheen problematisch was.

Voor de jachthondentrainingen zijn honden uit rasgroep 7 en 8 welkom.

Voor de gedragstherapie, gedragscoaching en puppytraject, alle honden!

Vragen?  Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken!

Gedragstherapie vor honden

GEDRAGS

THERAPIE

ONGEWENST GEDRAG OMBUIGEN

Jachthondentraining

GUNDOGS

2 IMPROVE

JACHTHONDENTRAINING

Puppytraining

PUPPY

2 IMPROVE

PUPPY COACHING AAN HUIS

Lid van:

Raad van Beheer

Werkzaam bij:

Tinley Gedragstherapie voor Dieren

Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden

Lidmaatschapnummer: 1508

Ik ben gediplomeerd en geaccrediteerd kynologisch instructeur en honden gedragstherapeut middels een door de Raad van Beheer erkende opleiding.

bottom of page